Wednesday, November 10, 2010

Day 5 - A photo of myself 2 years ago

so this is me 2 years ago.
short-haired with braces pa! Ü
this picture was taken last quarter of 2008.
me hugging baby bear tibs...
ito yung kapanahunang nasa bulgaria si artiemous.
hinuhug ko na lang si baby bear tibs para maibsan ang aking pangungulila. Ü

1 Sun Showers:

Avee said...

Yaiks! May braces ka pa nga! ...and parang payat ka pa dito :D

Template by:

Free Blog Templates