Sunday, November 21, 2010

Day 15 - Something I don't leave the house without

1) Cellphone - feeling ko talaga paralisado ako pag hindi ko dala ang cellphone ko

2) Watch - nasanay na ko wearing a watch, it has been a part of my get-up


3) Comb - kailangan maganda palagi  Ü

0 Sun Showers:

Template by:

Free Blog Templates